Kaplička sv. Antonína Paduánského

Kaplička

 

Bělič plátna Christoph Hesle, nechal v roce 1721 postavit kapličku zasvěcenou sv. Antonínovi z Padovy. Pro každého, kdo postavil sakrální stavbu vyplývala povinnost doživotní péče. Kamenná kaplička stála 250 let. V 70. letech minulého století se proměnila v hromadu kamenní. Dochoval se ale seznam mobiliáře.

Klub českých turistů Krásná Lípa se roku 2017 rozhodl kapličku znovu postavit. Vzhledem k tomu, že majitelka parcely stavbu nepovolila. Stavitelé se tedy rozhodli postavit kapličku o několik metrů výše, na pozemku města Krásná Lípa.

V roce 2019 bylo načištěno potřebné množství cihel na různých stavebních demolicích, započalo se se stavbou a 3. 9. 2020 byla kaplička slavnostně vysvěcena.

 

Převisy

 

Zajímavostí je, že v lesích a ve skalách mezi Vlčí Horou a Brtníky se nachází mnoho skalních převisů, které byly lidmi využívány už od nepaměti.

Tyto přírodní úkryty sloužily jako obydlí lidem již před 10 000 lety, jak bylo doloženo několika archeologickými průzkumy.

Převisy sloužily také jako úkryt později, v dobách válečných událostí. Možná díky tomu, že je tato oblast hraničním územím. S armádou do kraje přišlo vždy i loupení, nemoci a zabíjení. Proto se vesničané před vojsky utíkali schovat do skalních roklí, pod převisy, a to často i s dobytkem, aby nepřišli o zdroj potravy. Během pobytu pod převisy někdy vesničané vyrývali na stěny různé nápisy.