O PROJEKTU

Projekt „Dva jazyky – Jeden region“ byl realizován od 1.7.2021 do 31.12.2022 organizacemi Hillersche Villa (Zittau), České Švýcarsko o.p.s. (Krásná Lípa) a Geopark Ralsko o.p.s. (Mimoň). V jeho rámci mohly být m.j. realizovány dva týdny workshopů, během nichž vznikla unikátní naučná stezka. Naučná stezka, na které buď právě stojíte, a nebo k níž máte otevřené tyto webové stránky.Dva týdny tří souběžně běžících workshopů. Workshop v Krásné Lípě, který tvořil informační cedule k naučné stezce, pracovní listy, veškeré texty a zvolili jednotlivá zastavení. V německém Grosshennersdorfu pak probíhal dřevařský workshop, který vytvořil dřevěné prvky (sochy, lavičky,…) a mediální workshop, který vše doprovodil historickými příběhy zpracovanými do filmů.


Studenti, kteří se dvou týdenních workshopů zúčastnili a vše pod vedením zkušených lektorů Helči Doudové, Natálky Němcové (za dílnu v Krásné Lípě), Týnky a Michala Šoukalových (dřevařská dílna), Filipa Nosáka a Jiřího Kothery (mediální dílna) vytvořili sami, by Vám nyní své zkušenosti přiblížili:

Dubnové dílny

Ahoj, hallo!

Jsme žáky BSZ Löbau a Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy Varnsdorf.


V týdnu od 25.04.2022 do 30.04.2022 jsme se zúčastnili německo-české studentské výměny v Hillerische Villa v Grosshennersdorfu.

Zde jsme získali mnoho nových zkušeností a rozšířili si jazykové znalosti.

Proběhly tři různé workshopy, ve kterých jsme společně pracovali na jednotlivých projektech. Jednalo se o mediální dílnu ,dřevařskou dílnu a dílnu v Krásné lípě.

Cílem tohoto projektového týdne / výměny studentů bylo pracovat společně ve smíšených skupinách a naučit se něco nového. Výsledky tohoto týdne najdete na těchto webových stránkách.

Bavte se!

ZÁŘÍJOVÉ dílny

Ve dnech 19.9-24.9.2022  proběhla další část workshopu Setkání -Příroda – Umění, která navázala na workshop z dubna 2022.

Moc děkujeme organizátorům a vedoucím za tuto jedinečnou a užasnou zkušenost.

Jelikož se jedná o přeshraniční projekt, kde se setkávali žáci z Čech a Německa, nesměli chybět na místě ani úžasní tlumočníci, kteří nejen, že tlumočili, ale oživili workshopy také o své animační dovednosti. Tímto bychom chtěli také jmenovitě poděkovat: Janě Bulvasové, Dáje Kodýdkové (Dílna v Krásné Lípě), Elišce Vachtové (dřevařská dílna) a Martině Matějkové (mediální dílna).