Kaple Panny Marie Karmelské

Pozdně empírová, trojlodní stavba s polokruhovým, užším presbytářem a trojúhelníkovým štítem. V kapli se nachází klasicistní hlavní oltář z počátku 19. století s novějším obrazem Panny Marie. Jedná se o Sixtinskou Madonu Raffaela Santiho. Originání obraz najdete v obrazárně Zwinger Drážďany.

 

Kaple byla vysvěcena 17. 10. 1870, elektrifikována byla roku 1929. Po 2. světové válce kaple chátrala, ale roku 2010 byla zrekonstruována.

 

Před kaplí najdete pomník 36 padlých zdejších obyvatel z 1. světové války.