Mediální dílna - Duben

Přehrát video

Vítá vás skupina Mediální dílny. Naším úkolem pro tento týden bylo zorganizovat, natočit a sestříhat film o Raschauerovi, loupežníkovi z Českého Švýcarska. Proto jsme byli nuceni překonat sami sebe a projít různými oblastmi, které se podílejí na výrobě filmu.

Mediální dílna - Září

Přehrát video

V mediální dílně žáci vytvářeli dokumentární film o Martinu  Pumphutovi a podívali se do Dixova mlýna v Kyjově, kousek od Krásné Lípy, odkud   pověst o Pumphutovi pochází.  Zde žáci natáčili  povídání s  historičkou Natálií Belisovou o Pumphutovi, které děkujeme za  inspirující detaily příběhu. Po návratu do Grosshennersdorfu jsme převedli toto dávné vyprávění do filmového zpracování. Poznali jsme, že natáčení není lehké, byť  práce na něm byla zajímavá, a jako kolektiv jsme si ji  náramně užili.